x

Disclaimer Het Grote Gesprek

(1) Deze algemene voorwaarden voor gebruik ("gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van iedere website (de "website") van Houthoff en haar dochtermaatschappijen ("Houthoff") en op de verstrekking van informatie of het doen van aanbevelingen (de "Informatie") op of middels de Website.

Gebruiksvoorwaarden

(2) Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de Website zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Houthoff die op verzoek worden toegezonden en te vinden zijn op de website onder 'onze voorwaarden'. Klik hier om direct naar de voorwaarden te gaan.

(3) Informatie wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de Informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Gebruikers dienen niet af te gaan op de Informatie zonder juridisch advies te vragen.

(4) Houthoff aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (a) schade in verband met het gebruik van de website en de Informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de Informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de Website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst en/of (b) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de Website wordt geplaatst.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Houthoff.

Auteursrecht en merkenrecht

(5) Houthoff is, behoudens voor zo ver anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.

(6) Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de website en de Informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de Website en de Informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Houthoff niet toegestaan.

(7) De intellectuele eigendomsrechten betreffende de handelsnamen en merken van de op de website genoemde advocatenkantoren berusten bij die respectievelijke advocatenkantoren.

Informatie over advocatenkantoren

(8) De op de website beschikbaar gemaakte informatie over advocatenkantoren is samengesteld op basis van openbare bronnen, met inbegrip van de op de door de betreffende advocatenkantoren aangeboden website(s) beschikbare informatie.

(9) Vragen, suggesties en verzoeken om correctie van de op de website beschikbaar gemaakte informatie kunnen worden gericht aan info@hetgrotegesprek.nl.

Cookiebeleid

Houthoff maakt op deze website gebruik van cookies om instellingen te onthouden en voor het aanbieden van bepaalde functionaliteiten. Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer.

Hieronder vindt u meer informatie over de door ons gebruikte cookies.

Introductievideo cookie
Zodra u de introductievideo op deze website heeft bekeken wordt een cookie geplaatst. In deze cookie wordt aangegeven of de introductievideo wel of niet is bekeken. Op basis van deze cookie tonen wij u de introductievideo bij een volgend bezoek wel of niet.

Google Analytics cookie
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, waarvoor een cookie wordt geplaatst. Met Google-Analytics kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel mensen onze website bezoeken en welke pagina's zij bekijken. Deze informatie gebruiken wij om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website in de gaten te houden en te verbeteren.

Houthoff is gerechtigd om dit cookiebeleid te wijzigen. De gewijzigde versie van het cookiebeleid zal op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Houthoff Amsterdam
Gustav Mahlerplein 50
1082 MA Amsterdam
P.O. Box 75505
1070 AM Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)20 605 60 00
F +31 (0)20 605 67 00
KvK Amsterdam 34216182
BTW-nr: NL813823092B01

Houthoff Rotterdam
Weena 355
3013 AL Rotterdam
P.O. Box 1507
3000 BM Rotterdam
The Netherlands
T +31 (0)10 217 20 00
F +31 (0)10 217 27 00